Oferta - PROFIT Biuro Rachunkowe

Title
Przejdź do treści

Zadzwoń do nas!

+48 224034848
+48 504080040

Twoja branża nie stanowi dla nas problemu!

Kompleksowe usługi księgowe i rachunkoweKompleksowa obsługa - kadry i płaceProwadzenie ksiąg rachunkowychElektroniczny obieg dokumentówJPK - Jednorodny plik kontrolny

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi. Ubezpieczenie to zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług.

Zakres naszych usług

Usługi Księgowe - Rachunkowość
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie Podatkowej Ksiązki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja przychodów

Doradztwo w zakresie:
prawa podatkowego, podatek dochodowy (zarówno od osób fizycznych, jak i  prawnych), podatek VAT i akcyza, podatek lokalny międzynarodowe prawo podatkowe w tym międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zabezpieczenia ryzyka walutowego, stopy procentowej, płynności źródeł pozyskiwania kapitału.

Sprawy księgowe, płacowe, ZUS
 • księgowość spółek z o.o.
 • księgowość spółek jawnych
 • księgowość spółek partnerskich
 • księgowość spółek komandytowych
 • księgowość spółek cywilnych
 • księgowość Fundacj
 • księgowość Stowarzyszeń
 • księgowość podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych
 • księgi przychodów i rozchodów
 • listy płac
 • rozliczenia z ZUS
 • wyprowadzanie zaległości
 
Obsługa kadrowa
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień  do urlopu , prowadzenie ewidencji uropów wypoczynkowych.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
 • Sporzadzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
 
Obsługa płac
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
 
Inne...
 • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Reprezentacja podatkowa w postępowaniu przed organami skarbowymi
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
Created with WebSite X5
Wróć do spisu treści